valikko

K18 Sisältää väkivaltaa Sisältää seksiä Voi aiheuttaa ahdistusta Sisältää päihteiden käyttöä
S ielu


magia

Eternia on maaginen paikka. Itse maailma on täynnä magiaa, ja se on monella tapaa vahva osa lähes jokaisen ihmisen elämää. Jokaisella maailmassa olevalla ihmisellä on kyky muuttaa muotoaan, sekä luontainen taipumus yhden elementin käyttöön, joka määräytyy syntymässä ja ilmenee lapsuudessa. Muodonmuutoksen ja elementtien lisäksi maailmasta löytyy myös lumouksia, sekä rituaalimagiaa, joka vaatii enemmän, mutta jolla voi myös saavuttaa paljon suurempia asioita.

Kaikki magia tulee sielusta ja sen energiasta. Tämän vuoksi sieluttomat eivät kykene minkäänlaiseen magiaan. Magia heijastaa aina jonkinasteisesti hahmon sielun väriä. Usein tämä näkyy elementeissä vain kevyenä hohteena luodun ja kontrolloidun elementin ympärillä, mutta joissain tapauksissa elementti itsessään saattaa värjääntyä sielun väriseksi. Väri katoaa, kun hahmo lakkaa aktiivisesti hallitsemasta sitä. Lumouksien aikana magia näkyy hohteena kohde-esineen ympärillä, kun taas rituaalimagiassa tämä hohde voi ottaa monia erilaisia muotoja ja kokoja rituaalista riippuen.

Sielussa jokaisella hahmolla on ihmismuodon lisäksi eläinmuoto. Tätä eläinmuotoa kutsutaan yleisesti sieluneläimeksi, tosimuodoksi, tai eläinmuodoksi, ja se on joka hahmolla yksilöllinen. Vaikka tämä muoto usein heijastaakin vanhempien muotoja, esiintyy siinä kuitenkin usein erilaisia, täysin yksilöllisiä piirteitä. Tämän vuoksi sieluneläimen sanotaan kuvastavan hahmon sisintä ja sen uskotaan olevan henkilön todellinen, aito muoto. Sielunmuoto ilmenee ensimmäistä kertaa yleisimmin 2-4 ikävuoden aikana.

Itse muodonmuuttaminen on yksinkertaista ja helppoa, ja tapahtuu hahmon tahdon voimasta. Jokainen sieluneläin pohjautuu johonkin olemassaolevaan eläimeen, mutta sen ei ole pakko olla täsmälleen aidon eläimen näköinen. Sieluneläin voi olla parin eri eläimen sekoitus, ja sillä voi olla muun muassa harjas, tai luonnottomia värejä. Hahmon silmien värin tulee pysyä suurinpiirtein samana muuttuessa, vaikka sävy saa tummentua tai vaalentua. Silmien väri ei voi kuitenkaan muuttua esimerkiksi vihreästä punaiseen muuttuessa, sillä silmät heijastavat hahmon sielun väriä. Muutos tapahtuu vaiheittain, ja osittain muuntuneita ihmisiä näkeekin paljon pelimaailmassa. Vaikka muutos on yleensä helppoa ja hahmon oman tahdon alaista, saattavat joillain hahmoilla muun muassa vahvat tunteet puskea muutosta eteenpäin jompaan kumpaan suuntaan.

Korruptoituneet: Korruptoituneet ovat ihmisiä, jotka ovat käyttäneet rituaalimagiaa tabuasioihin. Tällaisen magian käyttö muokkaa sieluneläinmuotoa groteskimmaksi, ruumismaisemmaksi ja hirviömäisemmäksi. Korruptoituneita katsotaan yhteiskunnassa hyvin kieroon ja peläten.

Sieluttomat: Sieluttomat ovat ihmisiä, jotka ovat luovuttaneet sielunsa rituaalimagialla pois. Sieluttomat eivät pysty muuntumaan, eikä heillä ole enää eläinmuotoa. Sieluttomia pidetään tyhjinä ja alempiarvoisina ihmisinä, eikä heillä ole samoja oikeuksia muiden ihmisten kanssa. Sieluttomat tunnistaa helpoiten valkoisista, värittömistä silmistä.

Ensimmäinen hahmosi ei voi olla korruptoitunut tai sieluton!

Jokainen hahmo kykenee hallitsemaan yhtä elementtiä luonnostaan ja vaikeuksitta. Elementit ilmenevät yleensä noin 6-9 ikävuosien välillä. Voit valita hahmollesi yhden seuraavista elementeistä:

Tuli: Tulen luominen ja sen hallinta. Kykenee hallitsemaan myös tulen lämpötilaa. Tämän elementin haltijat myös sietävät paremmin kuumuutta, lämpöaaltoja ja kosketusta itse tulen kanssa (tämä ei ole immuniteetti. Elementin haltijat voivat yhä saada palovammoja tai kuolla kuumuuteen/tuleen).

Vesi: Veden luominen ja sen hallinta. Sisältää kaikki veden olomuodot jäästä sumuun. Tämän elementin haltijat myös sietävät paremmin kylmyyttä, ja pärjäävät sen vuoksi normaalia paremmin kylmissä olosuhteissa (tämä ei ole immuniteetti. Elementin haltijat voivat yhä saada paleltumia tai kuolla kylmyyteen/jäätyä).

Maa: Maan luominen ja muokkaaminen (kaikki kivistä multaan) ja kasvien hallinta ja kasvattaminen. Kiviä ei ole mahdollista levitoida, mutta niitä pystyy katapulttaamaan maasta haluamaansa suuntaan.

Ilma: Tuulen ja sähkön hallinta. Kykenee luomaan paineaaltoja ja sähköä ja ohjaamaan niitä. Voi myös levitoida pieniä esineitä ja asioita, jotka painavat enintään 10 kiloa.

Elementtejä ei voi luoda paikkaan, jota ei voi suoraan koskea. Et esimerkiksi voi täyttää toisen ihmisen keuhkoja vedellä automaattisesti. Elementit lähtevät aina itsestä, joten luomisen tulee tapahtua hahmon vieressä ilman esteitä elementin ja hahmon välissä (hahmon päällä olevat vaatteet eivät estä luomista). Esimerkiksi tulen elementin haltija joutuu luomaan tulipallon käteensä, mutta pallon voi heittää kauemmas ja sitä voi hallita kauempaa. Elementin voi myös tukahduttaa kauempaa. Huomioi, että hahmon kontrolloidessa elementtiä kauempaa, on tuon käytettävä vähintään yhtä raajaansa kättään (tai jalkaansa) tähän kontrolloimiseen. Elementit reagoivat useimmiten toisiinsa törmätessään niin, kuin voisi olettaa. Veden ja tulen kohdatessa molemmat tuhoutuvat ja muuttuvat vesihöyryksi, kun taas lentävä kivi menee molemmista läpi. Halutessasi eri elementtien reaktioita toisiinsa voi myös nopata, jos haluat lisätä jännitystä tai et ole varma, miten törmäävät elementit reagoisivat.

Jokaisen elementin hallinnan rajat menevät noin kahdessa kuutiometrissä kerrallaan. Hahmo voi siis luoda esimerkiksi kahden metrin levyisen ja korkuisen tulimuurin, mutta silloin muuri ei voi olla puolta metriä paksumpi. Tämä koskee luomisosuutta, sekä ylläpitämistä, joten jos hahmo yrittää luoda toisen muurin, edellinen katoaa, jos mikään ei pidä sitä yllä. Esimerkiksi tulella voi sytyttää jotain palamaan ja se jokin jää palamaan, jos tuli on jo tarttunut siihen, vaikka hahmo ei enää keskittyisikään. Näin ollen hahmon on mahdollista luoda muun muassa suuria usvapilviä, mutta huomioi, että jokainen kahden kuution usvapilvi ottaa yhden taian, joten suuremmassa pilvessä kestää paljon kauemmin, eikä hahmo voi hallita kuin kahden kuution kokoista osuutta pilvestä kerralla. Hahmo ei pysty kontrolloimaan elementtiä yli neljän metrin päässä itsestään.

Hahmon on mahdollista käyttää elementtiään eläinmuodossaan, mutta sen kontrolloiminen on erilaista ja usein hankalampaa, sillä kauempaa kontrolloiminen yhä vaatii käden (tai jalan) kautta kanavoinnin. Käytettävän raajan tulee olla yksi niistä, joka vastaa ihmismuodon raajoja. Tämän vuoksi eläinmuodoissa tapahtuvissa taistelutilanteissa on harvinaista nähdä elementtien lentämistä ja sen sijaan ne tuppaavat olemaan nopeita vilahduksia fyysisen kontaktin yhteydessä.

Rituaalimagia on muinaista, ja se on sidottu usein luonnollisiin ilmiöihin, kuten täysikuuhun tai vuorokaudenaikaan. Rituaalimagia vaatii poikkeuksetta erinäisiä tarvikkeita toimiakseen, ja yksikin virhe saa taian epäonnistumaan - tai jopa luomaan jotain täysin tahatonta. Tämän vuoksi jotkut pitävät rituaalimagiaa vaarallisena, eivätkä uskalla sitä käyttää. Pienet, arkipäiväiset rituaalit ovat kuitenkin melko suosittuja, eikä niiden pieleen meneminen aiheuta yleensä isompia ongelmia.

Moni käytössä oleva suurempi ja hankalampi rituaali on lain valvomaa, ja näiden rituaalien käyttöön tulee hakea lupa. Luvattomien ja laittomien rituaalien käytöstä tuomitaan rankasti.

Rituaalimagia ei ole nopeaa, vaan se vaatii aikaa ja usein myös valmisteluja. Taiat tarvitsevat aina energianlähteen, joka on yleisimmin itse rituaalin suorittaja. Pitkäaikaista rituaalimagiaa voi ylläpitää sitomalla magian kristalliin.

Siinä missä moni taika löytyy nykyäänkin yleisestä käytöstä, iso osa rituaalimagiasta on kadonnut tai hävitetty vuosien varrella sen vaarallisuuden vuoksi. Silti, uteliaat ovat kaivaneet vanhoja taikoja pinnalle ja päättäneet käyttää sitä väärin, repien jopa paloja irti omista sieluistaan…

Listan yleisimmin käytetyistä rituaalitaioista ja niihin tarvittavista ainesosista löydät foorumilta!

Synnynnäisten elementtien ja rituaalimagian lisäksi maailmasta löytyy lumouksia, joita voi istuttaa esineisiin ja asioihin. Lumouksia löytyy erityisen paljon, ja niiden oppiminen vaatii harjoitusta ja tietoutta. Lumoukset vievät aikaa ja vaativat aina tietynlaisen esineen, johon lumous sidotaan, sekä maagisen kristallin virtalähteeksi lumoukselle. Lumous ei toimi sitomattomana tai ilman ankkuria.

Joillain ihmisillä lumoaminen tulee luonnostaan, kun taas toisille se on erityisen hankalaa. Suurin osa lumoajista ei myöskään levittele omia metodejaan ja salaisuuksiaan, eivätkä lumousten salat ole helposti saatavilla, jos lumoajaksi ei lähde erikseen opiskelemaan. Koska lumouksia on tuhansia, erikoistuvat lumoajat yleensä tiettyihin aihealoihin, eikä yksi lumoaja voi osata jokaista maailmassa olevaa lumousta ulkoa.

Lumoaminen on tarkkaa, jonka vuoksi ne myös menevät pieleen helposti, jolloin lumous on aloitettava alusta. Pieleen mennyt lumous ei yleensä aiheuta odottamattomia sivuvaikutuksia, mutta silloin tällöin uusia lumouksia on keksitty vahingossa tekemällä toinen lumous väärin. Suurin osa lumouksista vaatii pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä, eikä lumousta voi tehdä “vain sinne päin” tai se epäonnistuu.

Siinä missä monelle muun alan ihmiselle opetetaan alaansa liittyviä helppoja ja yksinkertaisia peruslumouksia, ei lumoajaksi pääse opiskelemaan ilman luontaista kyvykkyyttä lumoamiselle. Tämän vuoksi lumoajan tittelin kantajia pidetään suuressa arvossa, samalla tavoin kuin esimerkiksi parantajia.

Taikajuomat ovat rituaalimagian ja lumoamisen välimuoto, ja niiden luomiseen tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja taitoa. Suurin osa taikajuomista on klassisesti nestemäisiä, mutta myös maagiset salvat lasketaan tämän kategorian alle. Taikajuomia ei ole helppo tehdä, ja ne epäonnistuvat helposti, minkä vuoksi niiden käyttö ei ole kovin yleistä.

Taikajuomia valmistetaan yhdistämällä tiettyjä ainesosia hyvin tarkassa järjestyksessä, ja juomasta riippuen valmistusprosessi saattaa sisältää useampia lumouksia ja rituaaleja. Juomien tekeminen on pikkutarkkaa, ja pienetkin virheet saattavat pilata ne täysin. Väärä ajoitus, liika kuumentaminen, pikkuisen väärä määrä jotain ainesosaa, ja juoman vaikutus saattaa muuttua ratkaisevasti.

Taikajuomien valmistamisen hankaluus tekee niistä kalliita ostettavia, mutta ne ovat siitä huolimatta suosittuja, sillä juomat vaikuttavat useimmiten välittömästi, eikä niiden käyttöön tarvitse minkäänlaista maagista osaamista. Muun muassa parantavia juomia käytetään kriittisessä tilassa olevien ensiapuun, sillä rituaaliparantaminen vie aikaa ja saattaa olla liian hidasta. Taikajuomia käytetään myös hetkittäisiin fyysisten ominaisuuksien parantamisiin ja psyykkisten vaivojen hoitoon. Valitettavasti juomien vaikutus ei kestä kauaa, sillä ne palavat loppuun yhtä nopeasti kuin vaikuttavatkin.

Taikajuomien jatkuvaa käyttöä ei suositella, sillä niihin on mahdollista jäädä koukkuun, ja jatkuvalla käytöllä saattaa olla erilaisia negatiivisia vaikutuksia päihteiden tapaan.

Tabumagia, tai korruptiomagia, on rituaalimagian alalaji, joka kattaa sen synkimmät ja vääristyneimmät muodot. Kaikenlainen tabumagia on kielletty, ja sitä on pyritty tuhoamaan vuosisatojen ajan. Tabumagiaan lukeutuu muun muassa sieluun tai mieleen vahingoittavasti kajoaminen, nekromantia ja elämän vääristäminen, ja moni moraalisesti kyseenalainen magia. Tabumagia on pelättyä sen aiheuttaman korruption vuoksi, mikä näkyy poikkeuksetta hahmon eläinmuodossa.

Korruptuneisuus on tila, jossa ihmisen sielu on kärsinyt tavalla tai toisella rituaalimagian tabukäytön vuoksi. On olemassa useampia rituaaleja, jotka korruptoivat käyttäjän sielua. Suurin osa näistä rituaaleista on pyritty hävittämään virkavallan toimesta, mutta palasia näistä salaisista tiedoista kulkee yhä ihmiseltä toiselle laittomissa kaupoissa ja kujien varjoissa. Kaikki taburituaalit eivät korruptoi täsmälleen samalla tavalla tai yhtä paljon, ja joitain on helpompi löytää kuin toisia. Olemassaolevat taburituaalit ja niiden yksityiskohdat on listattu foorumille.

Kaikki taburituaalit aiheuttavat yhtä kolmesta mahdollisesta korruptiosta: repeytymistä, vääristymistä tai fuusiota.

Repeytyneet muistuttavat pitkälti eri kohdissa mädäntymisvaihetta olevia ruumiita ihon ja lihan näyttäessä irti revityiltä ja luiden paistaessa läpi. Ensimmäiset repeymät ovat usein pieniä ja paikasta riippuen melko huomaamattomiakin, mutta mitä enemmän näitä rituaaleja käyttää, sitä pahemmaksi sielunmuoto muuttuu.

Vääristyneet muistuttavat ulkomuodoltaan enemmän ja enemmän hirviöitä. Vääristyminen aiheuttaa muun muassa ylimääräisten ulokkeiden tai luonnottomien raajojen kasvamista, piirteiden vääntymistä, tai esimerkiksi ylimääräisten silmien tai suiden kasvamista pitkin kehoa. Vääristymät vastaavat alkuperäistä eläinmuotoa, eikä esimerkiksi siivetön muoto voi kasvattaa siipiä vääristymällä, eikä kokonaan punasävyiseen hahmoon ilmesty yhtäkkiä muita värejä.

Fuusio on korruptioista harvinaisin, ja sitä on toistaiseksi tavattu vain ja ainoastaan sielunsyöjillä. Tämä korruptio johtuu kahden sielun sekoittumisesta sielunsyöjän imiessä toisen sielun itseensä ja käyttäessä sen energian itsensä uudistamiseen. Tämä aiheuttaa syödyn sielun piirteiden puhkeamista sielunsyöjän eläinmuotoon luonnottomasti. Sieluttoman syödessä jonkun sielun, yhdistyy syöty sielu alkuperäisestä jääneisiin repeymiin. Lopputulema on omituinen, luonnoton sekoitus sielujen eläinmuotoja usein ylimääräisillä raajoilla ja vääntyneillä piirteillä. Fuusioituneen hahmon voi tällä hetkellä saada vain pelissä!

Vaikka korruptio ei todistetusti periydykään, on maailmassa puristeja, jotka uskovat joidenkin eläinmuotojen kielivän korruptoituneesta sukulinjasta. Mielipiteet tämän ääriryhmän sisällä jakautuvat, sillä osa uskoo vain ylimääräisen silmäparin, häntien tai siipien kertovan tällaisesta linjasta, kun taas osa väittää jopa kahden eri eläimen piirteiden olevan epäpuhtauksia. Tällaista ajattelutapaa ei tueta millään tavalla laillisesti, eikä sitä hyväksytä yhteiskunnassa yleisesti. Huhut ja mielipiteet kuitenkin liikkuvat ihmisten keskellä, eikä olisi ensimmäinen kerta, kun puristit yrittävät kitkeä epäpuhtauksia pois maailmasta…

Korruptiosta on mahdollisuus parantua, mutta se vaatii pitkäjänteisyyttä ja rehellistä halua parantaa itsensä. Pienet korruption määrät saattavat kadota vuosien mittaan, jos taburituaaleja ei käytä, mutta suuremmista on mahdollisuus tulla takaisin vain sielunsa parantamiseen pyrkimällä. Epäitsekkäät teot ja parantamisen harjoittaminen korjaa sielua hitaasti, jonka vuoksi moni tabumagian käyttöä katuva hakeutuu Valon temppelin huomaan etsimään valaistusta sielunsa korjatakseen. Korjattu sielu on kuitenkin altis korruptoitumaan uudelleen, ja tabumagian käyttö tämän jälkeen palauttaa sielun suoraan entiseen tilaansa. Sielunsyöjien ei ole mahdollista korjata sieluaan.